Právníci, kterým rozumíte

Naším cílem je poskytování kvalitních advokátních služeb
v nejrůznějších právních odvětvích a to jak fyzickým, 
tak i právnickým osobám, občanům i podnikatelům.

Insolvenční správce tímto oznamuje dlužníkům a věřitelům  ve všech insolvenčních řízeních, které spravuje insolvenční správce Mgr. Sofie Pondikasová, že dokumentaci potřebnou k realizaci výplat z Garančního systému finančního trhu u bývalých účtů majetkové podstaty vedených u SBERBANK CZ předal zodpovědným osobám.

V současné době insolvenční správce očekává výplatu těchto prostředků prostřednictvím Komerční banky. Přesný termín těchto výplat ovšem prozatím nelze ze strany insolvenčního správce s jistotou určit.

Insolvenční správce dále oznamuje, že ve všech spravovaných oddluženích již došlo k založení nových účtů majetkové podstaty u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. – koncovka banky 2700

Dále došlo k informování plátců příjmů a insolvenčního soudu. V případě, že jste jako plátce příjmu insolvenčního dlužníka informaci neobdrželi a ani ji nedohledali zveřejněnou v příslušném insolvenčním rejstříku dlužníka, obraťte se prosím na naši e-mailovou adresu insolvence@akpondikasova.eu

Vyplácení peněžních prostředků insolvenčním věřitelům bude v oddlužení realizováno již na konci března, pokud insolvenční správce v daném řízení obdrží srážku či jiný typ plnění od plátce příjmu na nový účet majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správkyně Mgr. Sofie Pondikasová

Poskytované služby

Naši činnost rozdělujeme do několika oblastí, na které se specializujeme:

Advokátní kancelář Mgr. Sofie Pondikasová

Při řešení všech případů je kladen důraz na ochranu práv a zájmů klienta, který je doprovázen profesionálním a důvěrným přístupem. Odborné znalosti a zkušenosti Mgr. Sofie Pondikasové jsou doplněny jak zkušenostmi samostatných advokátů Mgr. Bc. Tomáše Kloudy a Mgr. Martina Kostrhouna, kteří s advokátní kanceláří spolupracují, tak specializací jednotlivých advokátních koncipientů a praktikantů. Hladký běh činnosti kanceláře zajišťuje zkušený sekretariát.

Reference

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám