Služby

Advokátní kancelář Mgr. Sofie Pondikasové již více než 10 let poskytuje kvalitní právní služby svým klientům. Naším stavebním kamenem je profesionalita, spolehlivost a osobní přístup ke klientům i partnerům. Právní servis poskytujeme v široké škále právních oblastí. Samozřejmostí je přístup do placených rozhraní evidence exekucí či katastrálního úřadu. Za pomoci odborného kolektivu naší advokátní kanceláře zaručujeme efektivní cestu k řešení problému a maximální úsilí při obstarávání záležitostí klientů.

Poskytované služby:


V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, jsou pro Vás důležitá tato obchodní sdělení:

 - cena našich služeb je stanovena na základě dohody s klientem, nebo dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), odkaz naleznete zde.

 - ukončení závazku ve vztahu advokáta a klienta se řídí následujícím:

1) Advokát je povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

2) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů.

3) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

4) Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

5) Výpovědní dobu je možné sjednat pouze pro případ výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb ze strany advokáta podle bodu 2 věty první (viz výše) nebo ze strany klienta; výpovědní doba však nesmí být delší než tři měsíce.

6) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1 až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

 - zde je k nahlédnutí vzorová Smlouva o poskytování právních služeb

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám