Právnické osoby

Zajišťujeme právní servis při zakládání a vzniku právnické osoby zahrnující:

 • vypracování společenské smlouvy či zakladatelské listiny

 • vyřízení živnostenských oprávnění

 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

 • návrh na zápis jiných právnických osob do příslušného rejstříku

 • zastupování před rejstříkovým soudem

 • změny zápisu v obchodním rejstříku a v dalších rejstřících (volba statutárního orgánu, převod podílů, …)

 • převody obchodních podílů včetně:

  • smluv o převodu

  • notářského zápisu o změně společenské smlouvy (resp. zakladatelské listiny)

  • návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

 • vypracování, kontrola a připomínkování smluv a obchodních podmínek

 • zaměstnanecká agenda zahrnující:

  • vznik pracovních poměrů, přihlášení zaměstnanců (úřad práce, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení)

  • řešení sporů se zaměstnanci

  • ukončení pracovních poměrů

 • zrušení a likvidace společností a jiných právnických osob

 • insolvenční řízení zahrnující:

  • vypracování insolvenčních návrhů

  • vypracování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení

  • zastupování v insolvenčním řízení

 • uplatnění pohledávek společností

 • obrana proti pohledávkám věřitelů

Právní servis pro jiné právnické osoby (spolky, nadace, fundace)

Pořádáme také školení nejen ohledně (nového) občanského zákoníku

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám