Rozhodování sporů

  • Mgr. Sofie Pondikasová vykonává činnost rozhodkyně ad hoc dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, již od roku 2007

  • Zajišťujeme efektivní rozhodování majetkových sporů s profesionálním přístupem

  • Pravomoc k řešení sporu mezi účastníky nabývá rozhodkyně na základě předem sjednané rozhodčí smlouvy, jejíž vypracování také zajišťujeme. Rozhodkyně je povinna ve věci rozhodovat nestranně a nezávisle, je vázána právním řádem České republiky a je-li to v souladu s rozhodčí smlouvou, rozhoduje dle zásad spravedlnosti. Výsledkem činnosti rozhodkyně je vydání rozhodčího nálezu, který má za splnění zákonných podmínek účinky soudního rozhodnutí a je také exekučním titulem.

  • Máte-li zájem o rozhodování budoucích sporů, kontaktuje nás na: sekretariat@akpondikasova.eu

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+420 774 922 784
sekretariat@akpondikasova.eu
zti645w

INSOLVENČNÍ KANCELÁŘ

+420 774 722 776
insolvence@akpondikasova.eu
76tyeai

ADRESA

Advokátní kancelář:
Mgr. Sofie Pondikasová
Vrchlického sad 1893/3
​602 00 Brno-střed

MÁTE DOTAZ?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám